Галерия

река Черни Искър

Река Черни Искър води началото си от Езерото на чистотата в Рила, като събира водите си от обширния циркус между Зелени връх и връх Харамията, североизточно от връх Дамга, на около 2 510 м н.в. под името Прави Искър. Тече в североизточна посока в дълбока залесена долина, преминава през Говедарската котловина и на 500 м северно от село Бели Искър, на 1 047 м н.в. се съединява с идващата отдясно река Бели Искър и двете реки образуват река Искър.
Основните притоци на Черни Искър са отдясно, които отводняват Чанакгьолските, Мальовишките, Урдините и Прекоречките езера.

header note

Уважаеми гости, хотела няма да работи след 1-ви Март 2022.
Извиняваме се за неудобството.